HTML Document electronica medicala


Masterat 2002–2003

Disciplina: Electronică medicală

 

Obiective:

Cursul prezintă principalele aplicaţii ale electronicii şi informaticii in medicină, domeniu de interes actual major. Sunt introduse principalele măsurări bioelectrice şi magnetice in vivo, a prelucrărilor de extragere din zgomot şi extragere de trăsături specifice, şi a stimulării electrice a ţesuturilor.

 

Conţinut:

Electrozi pentru biopotentiale. Amplificatoare, filtre, convertoare A/D. Lanturi de masura. Electrosecuritate. Extragerea semnalelor din zgomot. Masurarea si prelucrarea activitatii cardiace. Masurarea si prelucrarea activitatii encefalice. Masurarea si prelucrarea activitatii neuro-musculare. Masurarea altor activitati bioelectrice. Potentiale legate de evenimente. Stimulare electrică a ţesuturilor. Caracteristicile ţesuturilor la stimulare electrică. Comportarea interfeţei electrod-ţesut la stimulare electrică. Electrozi de stimulare. Stimulatoare electrice. Stimulator cardiac implantabil. Defibrilator cardiac.

 

Laborator:

Dotare: Laborator Electronică Medicală - Polizu D110 echipat cu reţea de calculatoare, echipamente hard+soft pentru măsurări, prelucrări de semnale electrofiziologice, materiale multimedia pentru documentare şi instruire.

Lucrări de laborator: Protecţia pacientului, măsurări capacităţi parazite. Probleme practice de electrosecuritate. Amplificatoare electrofiziologice. Prelucrarea semnalelor legate de evenimente. Amplificarea şi achiziţia datelor electrofiziologice multidimensionale. Constructia si functionarea sistemului de mapping ECG bidimensional. Problema inversa in ECG - solutie, program demonstrativ. Model cu elemente finite al corpului uman. Constructia si functionarea sistemului de mapping EEG bidimensional. Programe de prelucrare si afisare a informatiei. Explorarea prin potentiale evocate - analiza de semnale de la pacienti normali si cazuri patologice. Prelucrarea semnalelor bio-medicale folosind instrumente software de uz general: MathCAD si MATLAB. Segmentarea automata a semnalelor medicale. Sisteme expert pentru diagnostic medical - ExSys, Guru.

 

Metode didactice utilizate:

Prezentari multimedia. Laboratorul conceput pentru lucru in echipă. Documentatie in format electronic şi tipărit.

 

Bibliografie:

1.       Rodica Strungaru - Electronică şi informatică medicală, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982.

2.       J.G. Webster, Ed., Medical Instrumentation: Application and Design, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995.

3.       R. Weitkunat (Ed.), Digital Biosignal Processing, Elsevier Science Publishers B.V., 1991.